GRANSCAL

granscal logo

FAQ – Najczęściej Zadawane Pytania

Jakie dane są potrzebne do uzyskania wyceny?

Do uzyskania wstępnej wyceny należy w zapytaniu podać: rodzaj ogrodzenia, wysokość ogrodzenia, szacunkowy prześwit między panelami, liczbę furtek, bram, rodzaj bramy.

Nie, wstępną wycenę można uzyskać drogą mailową. Po jej akceptacji przyjeżdżamy na miejsce w celu dokonania dokładnych pomiarów.

Standardowo do 3 dni.

Najczęściej jest to około 6-7 tygodni w wariancie z montażem, w opcji bez montażu około 4 tygodnie.

Tak, oferujemy usługę montażu. Jednak do jej wyceny konieczne jest podanie lokalizacji inwestycji.

Tak, możemy dostarczyć ogrodzenie pod wskazany adres wraz z instrukcją montażu.

Nie, wszystkie wyroby są wykonywane w indywidualnych wymiarach.

Najczęściej jest to 1,5m.

Jako komfortową szerokość wjazdu przyjmuje się 4m.

Słupki mogą być punktowo osadzane w gruncie i betonowane lub przykręcane przez stopę będącą elementem słupka.

Nie, wykonujemy tylko aluminiowe elementy ogrodzenia które mogą być montowane do murowanego ogrodzenia.

Tak, furtki są wyposażone w zawiasy, szyldy, klamki, pochwyty, zamki ze stali nierdzewnej – wg oferty.

Tak, wszystkie bramy przesuwne są przygotowane do pracy z napędem.

Brama może być wyposażona w poprzeczkę pod siłownik napędu.

Stosujemy automatykę firmy Roger Technology oraz FAAC.

Ogrodzenie Fortis wymaga wylania fundamentu do którego kotwione jest ogrodzenie. Górna powierzchnia fundamentu powinna znajdować się około 20 cm poniżej linii gruntu.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami