GRANSCAL

granscal logo

Czym jest i jak działa brama przesuwna?

Brama przesuwna jest elementem ogrodzenia służącym do wjazdu pojazdów na posesję. Brama poruszą się wzdłuż ogrodzenia za jego frontową linią nie zabierając miejsca nad podjeździe w przeciwieństwie do bram dwuskrzydłowych. Brama samonośna w świetle wjazdu wisi nad podjazdem, dzięki temu nie wymaga dodatkowych elementów które utrudniałyby wjazd na posesję. Brama przesuwna aluminiowa może być umieszczona pomiędzy słupkami murowanymi jak i słupkami aluminiowymi.

 

Aluminiowa brama przesuwna składa się z części widocznej odpowiadającej świetle wjazdu oraz z przeciwwagi najczęściej w formie trójkąta. Długość przeciwwagi jest zależna od długości całej bramy oraz jej wagi. W bramach aluminiowych dzięki niskiej wadze można zmniejszyć długość przeciwwagi względem bramy stalowej.

BRAMA PRZESUWNA Z SYSTEMEM SŁUPKÓW ALUMUNIOWYCH

BRAMA PRZESUWNA Z OGRODZENIEM MUROWANYM

Ile miejsca potrzebuje brama samonośna?

Brama przesuwna aluminiowa musi posiadać odpowiedni długi odcinek który umożliwi jej pełne otwarcie. Standardowo aluminiowa brama samonośna posiada przeciwwagę o długości około 1/3 światła wjazdu. Np. brama o świetle wjazdu 4 metrów będzie posiadała sumaryczną długość około 5,3 metra. Stąd wymaga odległość od skrajnego słupka bramy jest odległość minimum 5,3 metra. W zależności od sytuacji poprzez odpowiednią konstrukcję bramy aluminiowej jest możliwość skrócenia przeciwwagi poniżej 1/3 światłą wjazdu.

brama przesuwna aluminiowa

Jaki fundament do bramy przesuwnej?

Brama przesuwna wymaga wykonania betonowego fundamentu w którym osadzone są wózki jezdne. Jego długość powinna przekraczać długość tzw. ogona bramy, a szerokość powinna zapewnić miejsca pod silnik automatyczny. Głębokość fundamentu zależna jest od lokalnych stref przemarzania (rysunek). Górna powierzchnia wylewki powinna być znajdować się około 8-10 cm poniżej docelowego poziomu podjazdu – umożliwi to wybrukowania obszaru przeciwwagi. Należy zwrócić uwagę aby przewody instalacji elektrycznej nie znajdowały się bezpośrednio pod miejscem osadzenia wózków jezdnych. Głębokość wierconych otworów montażowych wynosi około 20 cm, więc za bezpieczną głębokość dla instalacji elektrycznej bramy przesuwnej należy przyjąć 25cm.

SCHEMAT FUNDAMENTU BRAMY PRZESUWNEJ

 STREFY PRZEMARZANIA GRUNTU W POLSCE

Czy brama może zachodzić na furtkę?

W przypadku w którym brama samonośna podczas otwierana zachodzi na furtkę istnieje ryzyko uszkodzenia niezamkniętej furtki przez sterowaną automatycznie bramę przesuwną. Środkiem zapobiegającym jest wyposażenie furtki w czujnik magnetyczny sprzężony z automatyką bramy przesuwnej, który umożliwi start bramy tylko w wypadku w którym furtka jest zamknięta lub zatrzyma bramę podczas otwarcia furtki.

FURTKA ZABEZPIECZONA CZUJNIKIEM PRZED KOLIZJĄ PODCZAS OTWIERANIA BRAMY

Zalety bram aluminiowych

Przesuwne bramy aluminiowe posiadają wiele zalet względem bram stalowych do podstawowych można zaliczyć:

 • niska waga bram która nie obciążą automatyki

 • odporność na korozję

 • cicha praca

 • możliwość zastosowania krótszej przeciwwagi

Co jest potrzebne do bramy przesuwnej?

 • Wózki jezdne – odpowiadają za unoszenie się bramy nad podjazdem i jej ruch wzdłuż linii ogrodzenia. Konieczne jest posiadanie dwóch wózków przymocowanych do betonowej przeciwwagi. Rozstaw wózków jest zależny od długości i wagi bramy oraz długości  betonowej przeciwwagi. Ze względów wytrzymałościowych korzystniejszy jest możliwie szeroki rozstaw wózków. Kółka po których porusza się brama mogą być wykonane z tworzywa sztucznego lub ze stali. Wózki o kółkach tworzywowych charakteryzują się cichszą pracą.
 • Rolka prowadząca – utrzymuje ona bramę w pozycji pionowej
 • Łapacz bramy – zestaw rolek w który wjeżdża brama podczas zamykania, odpowiada za trzymanie na pozycji bramy w pozycji zamkniętej
 • Najazd dolny – podtrzymuje bramę w pozycji zamkniętej w osi pionowej – ich stosowanie w bramach samonośnych aluminiowych jest opcjonalne dla bram o dużym świetle wjazdu
 • Listwa zębata – wymagana do pracy automatycznej stanowi element przeniesienie momentu z napędu na bramę
 • Fotokomórki – rozmieszczone są na skrajnych słupkach bramy, tak aby obejmowały całe światło wjazdu. Pojazd wjeżdżający w linię fotokomórek daje sygnał do automatyki która wstrzymuje dalszy ruch bramy zapobiegając ewentualnej kolizji
 • Lampa sygnalizacyjna –pulsującym światłem sygnalizuje otwierania oraz zamykanie bramy
 • Napęd automatyczny – umożliwia zdalne otwieranie bramy z pilota

Zobacz realizacje z ogrodzeniem FORTIS

Galeria FORTIS